Baltík 3


Materiály ze soutěží BALTÍK XXXX na této stránce . Zde se bude objevovat některá ze soutěžních úloh z minulých let a její řešení (buď vzorové od autorů nebo od dalších soutěžících, případně od Vás, kteří si úlohu vyzkoušíte.)zde jsou osnovy výuky pro začátečníky i pro mírně pokročilé

(ze serveru Tvořivá informatika)
výuka pro začátečníky
výuka pro mírně pokročilé

další výukové příklady (vytvořené pro výuku v naší škole)


1. prvek "náhoda"
vysvětlení, užití v jednodušších i složitějších případech,
jak docílit, aby se prvky "nepřečarovávaly", jak čarovat náhodný počet prvků do různých oblastí
stahuj soubor "nahoda"
2. prvek "literál"
základní použití prvku "literál"
stahuj soubor "literál"
3. vytvoření hry "piškvorky"
klasická úloha na vytvoření hry piškvorky
hra "piškvorky"
4. prvek "myš"
několik zadání a řešení programů na práci s prvkem myš
stahuj soubor "myš"
5. cyklus "for"
využití cyklu FOR
stahuj soubor "for"
6. složitější úlohy - zadání i řešení
programy: jedoucí nápis, roztahující se obdélník, ruční animace
programy s využitím pokročilých funkcí
7. hrátky s nápisem
jedoucí nápis pomocí funkcí FOR, WHILE. Průhlednost nápisu, různá řešení
jedoucí nápis
8. program využívající měření času hra - na čas
9. program SPIRÁLA program vytvoří spirálu z předmětů zadaných uživatelem spirala
10. prográmky využívajícíc vstup z klávesnice
zadávání čísel, textů uživatelem z klávesnice
vstup z klávesnice
11. prográmky pro změny kurzoru myši
(i změny při kliknutí levým, pravým tlačítkem)
změna kurzoru
12. POLE - začátek
-programy s využitím polí (sportka, průměry známek)
pole 1
13. POLE - pokračování
-programy s využitím polí (padání písmen)
pole 2
14. řetězce, pole
práce s řetězci - počítání písmen ve slově
řetězce, pole
15. řazení, abecední řazení (pole)
oprogramy SPORTKA, KNIHOVNA, ŘAZENÍ
řazení pomocí pole
řešené programy
sportka - knihovna - řazení
16. analýza textu
omezení vstupu písmen, převod na předměty, práce s ASCII tabulkou
řetězce, analýza textu
17. grafy matematických funkcí
nakreslení grafu funkce sinus, kružnice daného poloměru a z daného středu
matematické funkce
18. příprava na malé soutěže
základní příkazy a jejich užití
stahuj soubor soutěže
19. podmínky 1 - zadání
podmínky v příkladech
stahuj soubor podmínky1
20. podmínky 1 - řešení
podmínky v příkladech - řešení
stahuj soubor podmínky1 - řešení
21. - barva
podmínky v příkladech + řešení
stahuj soubor barva + řešení
22. - while, do-while
cykly v příkladech + řešení
stahuj soubor while + řešení
23. - BALTIE
soubor 1
stahuj soubor
24. - BALTIE
soubor 2
stahuj soubor
25. - BALTIE
bludiště
stahuj soubor
26. - BALTIE
soubory
stahuj soubor
27. - BALTIE
hledání největšího prvku
stahuj soubor