PROGRAMOVACÍ JAZYK BALTÍK 3


Baltík 3

Programovací nástroj Baltík 3 je výukový multimediální programovací a kreslicí nástroj pro děti a mládež. Baltík rozvíjí logické myšlení a tvořivost.
Žáci se s pomocí Baltíka naučí ovládat počítač, zvládnou základy práce s textovým editorem, s grafickým editorem, s multimédii, s elektronickou poštou, internetem a také základy algoritmizace a programování.


PROGRAMOVACÍ JAZYK BALTIE 4.NET Pro


Baltík 4 .NET a Baltík 4 .NET Pro - je moderní objektově orientovaný programovací nástroj, založený na C#, DirectX a .NET, umožňující snadné vytváření 3D aplikací pro Windows (XP, Vista). Je určen pro děti a mládež (od 11 let).


Baltík 4.NET          Baltík 4.NET

JAK VYUŽÍVÁME TYTO PROGRAMY NA NAŠÍ ŠKOLE?


Na naší škole v současné době pracujeme s Baltíkem 3 v několika kroužcích pro 1. stupeň a v hodinách informatiky pro 2. stupeň a též v hodinách povinně volitelného předmětu Baltík pro žáky 3., 4. a 5. tříd.
Baltíka znají již děti od druhé třídy a mohou se zapojit do kroužků, které probíhají několikrát týdně v odpoledních hodinách.
Cena 300 Kč za pololetí.


Činnosti všech kroužků směřují ke zvládnutí programovacího jazyka Baltík 3 a posléze Baltík 4, kde se již programuje v prostoru.
Žáci vytvářejí vlastní programy (hry, příběhy,..), připravují se na různé programovací soutěže, ve kterých mohou změřit své síly s dětmi z jiných základních škol i gymnázií v České i Slovenské republice.
Úspěchy našich žáků je možné prohlédnout v sekci soutěže.


V Baltíkovi 4 programují zájemci v kroužku či v povinně volitelných hodinách programování.ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ


Demoverzi programu Baltík 3 je možné si stáhnout ze stránek SGP (Soukup Graphic Programming Systems). Zde se dozvíte více o možnostech programu, jeho využití, soutěžích,..


Našimi dosud největšími úspěchy jsou