Podkrušnohorské setkání Baltíků v Bílině


bilina


Dům dětí a mládeže v Bílině

Podkrušnohorské setkání Baltíků se koná v lednu v Bílině a skládá se ze dvou částí:

Naše škola se zúčastnila v těchto letech:


Bílina 2014 - Podkrušnohorské setkání Baltíků


skola
     Ve dnech 28.3. a 29.3. naši programátoři vyjeli změřit své dovednosti do severočeské Bíliny. Ve 3 kategoriích soutěžilo 44 žáků; 1. den byla úloha, která podporovala tvůrčí myšlení žáků, druhý den soutěžili žáci přesně podle zadání. Kromě programování si děti měly možnost vyzkoušet závodní autodráhu, ne které se pořádají mistrovství ČR, dále hry tělem na Xboxu 360 a závodní koloběžkový ovál.
     Výsledky našich soutěžících:
Kategorie 4. a 5. tříd (21 žáků): broznová medaile Jakub Haymann, těsné 4. místo Melichar Konečný, 7. místo Eva Štětinová, 8. místo Vladimír Divoký, 10. místo Vojtěch Divoký
Kategorie 6. - 9. tříd (15 žáků): broznová medaile Jiří Jindra (8.A), 4. místo Adam Staes (7.B), 9. místo Jan Franěk (6.A)
     Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

aktualizováno: 31.3.2014      fotogalerie


Bílina 2012 - Podkrušnohorské setkání Baltíků


foto

     Ve dnech 20.1. a 21.1. se naši programátoři účastnili dalšího z řady setkání Baltíků – tentokrát v Bílině. Kromě soutěžení měli možnost vyzkoušet své dovednosti v pájení a modelářství: chlapci si sestavili elektronický model houkačky, modely letadel a katapultu z balzového dřeva.      Soutěž probíhala již tradičně ve 2 částech – 1. - programování podle předem pevně daného zadání 2. - naprogramování příběhu volně na zadané téma.       Výsledky soutěže: Kategorii B: (2. stupeň)zcela ovládli naši žáci

Kategorie A: (1. stupeň) Všem našim soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. FOTOGALERIE
VÝSLEDKY
programy kategorie A
programy kategorie BBílina 2011 - Podkrušnohorské setkání Baltíků


foto

     Ve dnech 21.1. a 22.1. se konal 6. ročník soutěže Podkrušnohorské setkání v Bílině.
     Naše výprava v počtu 7 chlapců a 1 dívka soutěžila v programech Baltík 3 a Baltie 4 ve dvou kategoriích.
     Kategorie A: (1. stupeň)

Celkový počet účastníků v kategorii A byl 20, umístění našich soutěžících je proto vynikající.
Kategorie B (2. stupeň v B3 i B4): bronzová medaile opět pro Petra Žáčka      Jak je u "baltíkovských" soutěží zvykem, každý si odnesl nějakou cenu převážně z oblasti počítačové techniky. Všem soutěžícícm blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
výsledková listina
zadání 1. dne     zadání 2. dne
fotogalerieBílina 2010 - Podkrušnohorské setkání Baltíků


budějovický tým

     Již popáté jsme byli pozváni na soutěž v programování do Bíliny do domu dětí a mládeže.
Tentokrát se za naši školu zúčastnili začátečníci a mírně pokročilí a za soupeře měli zkušenější programátory z Bíliny, Prahy a Strakonic. Nás reprezentovali a atmosféru soutěže si zkusili: Martin Klomfar (8.B), Marek Velát, Petr Žáček, Petr Šílený a Jan Benda ze 7.A, dále David Mrzena a Robert Votruba ze 7.B
     Chlapci programovali v pátek od 18.00 do 20.30 a jejich první úkol byl ztvárnit historii Bíliny podle zadání. První den byl z našich nejúspěšnější Robert Votruba, který skončil na 4. místě. Po soutěži si hoši v dílně vyrobili jednoduchý model letadla.
Druhý den po snídani v elektrotechnické dílně sestavovali chlapci houkačku - poprvé drželi v ruce pájku, téměř 2 hodiny se učili pájet a po značném úsilí se jim podařilo za pomoci instruktora sestavit funkční model houkačky. Poté programovali 3 krátké úložky podle přesného zadání, tady byl z našich nejúspěšnější Petr Žáček a po obědě již bylo vyhodnocení a asi pětihodinová cesta domů vlakem.
     Všem se soutěž moc líbila a tady jsou výsledky v kategorii B.

soutěžní úlohy 1      soutěžní úlohy 2      výsledková listina
Zde je 1.díl fotografií ze soutěže fotogalerie      Zde je 2.díl fotografií ze soutěže fotogalerie


Podkrušnohorské setkání Baltíků 2009 v Bílině    V pátek 16.1. a v sobotu 17.1. se konalo další setkání mladých programátorů v Baltíkovi, tentokrát v Bílině.
    Z naší školy soutěžilo celkem 8 chlapců v kategorii A i B. Nejlépe se umístili v kategorii A(16 soutěžících): Tomáš Konečný (5. místo), Jan Vlk (6. místo), Vojtěch Racek (7. místo), Miroslav Švarc (9. místo).
V kategorii B obsadil Jan Pavlosek 4. místo a Pavel Lískovec 5. místo.

Dále se soutěže zúčastnili Martin Sládek (5.A) a nováček Radek Hájek (8.B).
Jako porota se zúčastnili Jiří Zemko a Radim Janda.
fotogalerie

Propozice před soutěží zde

Podkrušnohorské setkání Baltíků 2008 v Bílině

     Tentokrát jsme s dětmi z kroužku programování jeli soutěžit do Bíliny (severní Čechy), ve dnech 11.1. až 12.1. 2008.
Po dramatické cestě (nejrpve nám díky výluce ujel vlak z Plzně a poté došla naší vlakové soupravě voda a další hodinu a půl jsme čekali na novou soupravu!), která se protáhla na 10 hodin, museli naši soutěžící programovat ještě v pozdních večerních (spíše nočních) hodinách.
     I přesto jsme byli velice úspěšní:

v mladší kategorii (20 soutěžících) Ve starší kategorii fotogalerie

Podkrušnohorské setkání Baltíků 2007 v Bílině


Pařezová chaloupka

Program chaloupka

     Ve dnech 19.1. 2007 – 21.1.2007 jsme navšítívili podkrušnohorské městečko Bílina a utkali se v přátelské soutěži v programování s dětmi z různých míst naší republiky.

     Přes nepřízeň počasí - silný vítr komplikoval dopravu v celých Čechách, vlaky z Českých Budějovic jezdili v nepravidelných intervalech - jsme se dostali téměř přesně do Bíliny a ještě večer děti programovaly první část úkolů. Úkolem bylo naprogramovat příběh podle zadání.

     Druhý den se pokračovalo hned ráno v programování, tentokrát byly připraveny krátké obtížnější úlohy, kde se již poznalo, co kdo umí ze složitějších programátorských operací.
No a jak jsme dopadli?

V nejmladěí kategorii nás reprezentovali
  • 2. místo Kien Manh Duong (5.B)
  • 7. místo Tomáš Konečný (3.B) (nováček)
  • 8. místo Jan Novotný (4.A)
  • 10. místo Martin Sládek (3.B) (nováček)
V kategorii "Mistrů" nás reprezentovali:
  • 1. místo Jiří Zemko (7.B)
  • 2. místo Radim Janda (7.B)
  • 5. místo Jan Poseděl (7.B)

Výborně!! Fotografie je možné shlédnout v sekci Fotoarchiv.
Zadání a všechna řešení je možné stáhnout v sekci Download.

Pařezová chaloupka

Program "Noc - přání"

Podkrušnohorské setkání Baltíků 2006 v Bílině


Ve dnech 13.-14.1.2005 se konala programátorská soutěž v Domě dětí a mládeže v Bílině.

obrázky ze soutěžních úloh
Jak vše probíhalo


Tato programátorská soutěž byla určena pro všechny zájemce, kteří měřili své síly s dětmi z Prahy a Bíliny.

Jelo nás celkem osm, čtyři děti z prvního stupně, dva hoši z druhého a obě učitelky programování - Libuše Jandová a Renata Zemková.

Cesta do Bíliny přes Plzeň trvala téměř 6 hodin, děti ji zvládly bez problémů. Vyjížděli jsme v pátek po poledni, ještě večer probíhala soutěž, a pak již mohly unavené, ale spokojené děti pokojně spát ve svých spacích pytlech v pěkném prostředí baletního sálu Domu dětí a mládeže.


Druhý den dopoledne si děti mohly vyrobit buď model letadla, nebo pracovaly v elektrodílně na modelu blikajícího panelu. Všechny elektronické součástky hoši sami připájeli pod dohledem zkušeného vedoucího kroužku, většina chlapců držela pájku poprvé v životě.


A pak již bylo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, předání cen, oběd a opět cesta domů.
Ač byly dny náročné, všechny děti se hned zajímaly, kdy opět vyjedeme na další soutěž a v následujících setkáních na kroužku pracovaly ještě více usilovně, aby se v programování zdokonalily.
A výsledky?


Soutěžilo se ve 3 kategoriích: 2. stupeň, 2. a 3. třídy a 4. a 5. třídy.


V kategorii nejmladších


se umístili: Jan Novotný na 4. místě, Tereza Buřičová na 8. místě a Denis Pavel na 9. místě.


Ve střední kategorii


nás zastupoval Josef Nový a vybojoval 4. místo.


Nejstarší kategorie


byla nejúspěšnější - Radim Janda 2. místo a Jiří Zemko místo 3!
Všem blahopřejeme!

Fota ze soutěže je možné shlédnout v sekci fotoarchiv.